contrato de alquiler
Assessorament,  Guies útils

Guia completa del contracte de lloguer per a propietaris

A l’hora de llogar un habitatge, el primer pas imprescindible és tenir un contracte d’arrendament. A més, com a propietari t’interessarà saber com llogar el teu habitatge de manera segura perquè aquesta activitat tingui validesa legal i jurídica. Per això mateix, en aquest article t’expliquem tot el que cal saber sobre els contractes de lloguer.

 

Què és un contracte de lloguer?

Un contracte d’arrendament és un document en què el propietari d’un immoble acorda amb un arrendatari que en cedeix la propietat per un temps determinat a canvi de rebre un pagament. Perquè aquest document tingui validesa, cal fer-ho seguint les pautes de la Llei d’Arrendament Urbans (LAU).

 

Tipus de contracte d’arrendament

Hi ha diferents tipus de contracte en funció del tipus de lloguer que vulguis oferir:

 • Contracte de lloguer turístic
 • Contracte per a lloguer de temporades
 • Contracte de lloguer per a habitatge habitual

 

Quines dades ha d’incloure?

Tot contracte ha d’incloure una sèrie de dades perquè tingui validesa. A continuació, et detallem quins elements són necessaris al contracte d’arrendament:

 • Dades personals (tant de l’arrendador com de l’arrendatari): Nom, Cognoms i DNI, informació de contacte
 • Dades d’identificació i ubicació de l’immoble
 • Durada del contracte: Cal especificar per quant de temps se signarà l’acord.
 • La renda inicial
 • Clàusules específiques

En aquest sentit, és recomanable comptar amb l’ajuda d’un professional per redactar correctament aquest document.

 

Durada, finalització i renovació

La durada d’un contracte de lloguer és, a priori, allò que decideixin les dues parts. Normalment aquesta durada inicial sol ser d’un any, renovable fins a cinc. Tot i això, cal destacar que amb l’entrada en vigor de la normativa LAU, s’estableix que l’inquilí té dret a exigir una pròrroga de 5 anys, encara que el contracte inicial reflecteixi una durada menor.

Pel que fa a la finalització del contracte, és possible que entri en vigor una pròrroga tàcita. Això vol dir que, si passats els 5 o 7 anys previstos* cap de les dues parts comunica que vol extingir el contracte, aquest s’amplia tres anys més.

*Els contractes seran de 5 anys si l’arrendador és una persona física o de 7 anys en el cas de persones jurídiques.

 

Dubtes resolts sobre el contracte de lloguer

 

Si no vull renovar el contracte de lloguer, he d’avisar?

Sí, ho hauràs de notificar al teu llogater amb quatre mesos d’antelació.

 

Puc rescindir del contracte de lloguer?

En principi, el lloguer s’ha de perllongar durant el temps establert. No obstant això, hi ha alguns casos especials en què el propietari pot rescindir el contracte:

 • Si l’inquilí no paga la renda o la fiança
 • Si l’inquilí subarrenda el pis sense el teu permís
 • Si es provoquen danys intencionats
 • Si es realitzen obres no comunicades ni consentides

 

Puc reclamar l’habitatge?

Sí, sempre que sigui una persona física i hagi transcorregut el primer any del contracte. L’ús de la mateixa ha de ser per a un mateix o per familiars propers.

 

Quan comença a comptar el contracte de lloguer?

La llei determina que el termini començarà a comptar des de la data que estableixi el contracte o en tot cas a partir que es posi a disposició de l’arrendatari l’immoble, si el lliurament fos posterior a la signatura del contracte.

 

Què passa amb les despeses de l’arrendament?

Llevat que al contracte de lloguer s’especifiqui el contrari, les despeses de l’immoble es reparteixen. L’arrendador assumeix impostos com l’IBI, les despeses derivades de la comunitat de propietaris i les despeses de conservació de l’habitatge i les instal·lacions. L’arrendatari, per part seva, es fa càrrec dels subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat, Internet…) i les petites reparacions ordinàries. La taxa d’escombraries, per exemple, es pot pactar entre les dues parts.

 

Què passa quan no es fa el pagament de la renda?

Si per desgràcia et trobis davant d’un llogater morós, el primer que cal fer és intentar parlar amb la persona perquè et pagui la renda com més aviat millor. Si, per contra, això fracassa, l’única via és la judicial per posar una demanda reclamant a l’inquilí la suma que deu o un desnonament. Aquest procés, però, es pot prolongar entre 3 i 8 mesos.

 

Quines són les sancions per no declarar el lloguer de d’habitatges?

Hisenda no passa res per alt, per això, si no declares el teu habitatge de lloguer a l’Agència Tributària, t’enfrontaràs a diverses multes i sancions. Aquestes sancions varien en funció de la gravetat de la infracció, i poden correspondre entre el 50 i el 150% del que no s’ha declarat.

 

En conclusió, redactar un contracte de lloguer requereix coneixements sobre la normativa vigent i el sector immobiliari, per això és imprescindible comptar amb l’assessorament professional d’experts immobiliaris.

Si tens qualsevol altre dubte, pregunta’ns!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

¡LLÁMANOS!