hipoteca compartida
Assessorament,  Compra-venda

Com funciona una hipoteca compartida? Aspectes a tenir en compte

Comprar un habitatge amb la parella és molt habitual. De fet, al 2021 es van signar més de 210.000 hipoteques compartides. Tot i això, també és un pas important en una relació. Si dubtes entre signar una hipoteca compartida o no, queda’t fins al final d’aquest blog, on t’explicarem tots els seus avantatges i desavantatges.

 

Què és una hipoteca compartida?

En una hipoteca compartida hi ha dos titulars que figuren com a propietaris d’un immoble. Signar una hipoteca amb un sol titular és poc freqüent, ja que requereix una gran quantitat de diners, que és difícil que una persona sola pugui assumir.

A més, els bancs són més partidaris d’acceptar aquest tipus de préstecs hipotecaris, en assumir que havent-hi dos titulars el risc econòmic és menor, ja que una parella ofereix més estabilitat i solvència.

Quan s’opta per una hipoteca compartida, cal tenir en compte que cadascuna de les parts titulars assumeix un percentatge de la quota establerta. Tot i això, en cas d’impagament, tots dos propietaris tenen la responsabilitat d’assumir la totalitat del deute.

 

Qui pot sol·licitar un crèdit compartit?

Fa anys, les úniques persones que podien obtenir una hipoteca compartida eren les parelles casades. No obstant, avui dia aquest tipus de crèdits s’atorguen també a persones no casades, per exemple: pares i fills, germans, persones que tenen fills en comú o parelles d’unió lliure.

 

Avantatges d’una hipoteca compartida

Signar una hipoteca compartida té una sèrie d’avantatges pel que fa a si ho féssim sols. Les principals són:

  • Més seguretat: En haver-hi dos titulars, hi haurà més seguretat a l’hora de fer front als pagaments en cas que sorgeixi algun imprevist. Per tant, gràcies als ingressos de l’altra persona, no hi haurà problemes per pagar la quota de la hipoteca, de manera que el risc d’impagament és menor.
  • Major facilitat d’accés a la hipoteca: Com ja hem avançat, els bancs estan més predisposats a concedir una hipoteca a dos membres, ja que això sol ser sinònim de més solvència econòmica.
  • La capacitat d’endeutament és més gran: Com que la suma dels ingressos de la parella serà més gran que la d’una sola persona, la quantitat de diners que es podrà destinar al pagament de la hipoteca també serà més gran. Això es tradueix en poder accedir a préstecs més alts.

Atenció: Normalment, la quantitat màxima de la quota hipotecària no pot ser superior al 35% dels ingressos. Si els ingressos són més grans, també ho podrà ser la quota i abans es podrà acabar de pagar la hipoteca.

 

Desavantatges d’una hipoteca compartida

A priori, una hipoteca compartida té molts punts a favor, com hem vist. Tot i això, podrien sorgir desavantatges en cas que hi hagi una separació entre els dos titulars. En aquest cas, els desavantatges són:

  • Dificultat per pagar la hipoteca: És molt probable que una única persona no es pugui fer càrrec de tot el préstec hipotecari.
  • Dificultat per anul·lar la hipoteca: Eliminar un dels titulars és un procés complicat, ja que el banc perd garanties en la devolució del préstec.

Si et trobes en aquesta situació, et recomanem que tractis de trobar una solució amb el teu banc i renegociïs les condicions de la hipoteca. A partir d’aquell moment, tens tres opcions:

  • Extingir el condomini: Aquesta sol ser la solució més habitual. D’aquesta manera, un dels membres de la parella cedeix la part al qui finalment serà l’únic propietari de l’immoble.
  • Cancel·lar la hipoteca i vendre l’habitatge: Si cap dels titulars vol o pot quedar-se amb l’habitatge, l’opció més senzilla és posar-lo a la venda per poder cancel·lar la hipoteca amb els diners obtinguts.
  • Que un dels titulars compri l’altra part de la casa: Una altra de les opcions és que un dels membres pagui a l’altre la seva part de l’immoble i així es converteixi en l’únic propietari. Tot i això, això no sempre implica que aquesta persona quedi exempta de pagar la hipoteca, ja que si l’entitat bancària creu que no és viable que una única persona pugui fer-se càrrec del préstec, el titular que ha venut la seva meitat seguirà obligat a contribuir a la hipoteca. Això es deu a que la hipoteca i la compra són dos negocis jurídics diferents.

 

Si t’has quedat amb algun dubte sobre la hipoteca compartida, i vols una atenció personalitzada, no dubtis a contactar amb els nostres assessors!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

¡LLÁMANOS!