fianza-alquiler-propietarios-barcelona
Guies útils,  Lloguer de Temporada

Guia Completa sobre la Fiança del Lloguer per a Propietaris

En el moment de signar un arrendament, tant el propietari com l’inquilí acorden diversos termes i condicions al contracte. Una de les característiques que sempre es té en compte és la fiança del lloguer. En aquest article de AB Apartment Barcelona, et donem totes les claus sobre com funciona i resolem qualsevol dubte que puguis tenir com a propietari.

 

Què és i per a què serveix la fiança del lloguer?

La fiança del lloguer és la quantitat de diners que els llogaters han de pagar als propietaris abans de l’arribada a l’apartament, per assegurar que compliran les obligacions del pis. Funciona com a garantia davant d’impagaments i possibles desperfectes. És un tema que tant preocupa el propietari com l’inquilí.

Està regulada per l’article 36 la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), el qual estipula que la fiança serà d’1 mes als arrendaments destinats a l’habitatge i de 2 mesos als arrendaments d’ús diferent a habitatge, per exemple, locals o habitatges d’ús turístic.

 

Fiança legal o dipòsit?

La fiança i el dipòsit són dos conceptes que sovint causen confusió, però en realitat tenen definicions diferents. En el cas de la fiança, aquesta fa referència a l’obligatorietat que marca la llei sobre que els llogaters paguin la quantitat corresponent a una mensualitat de lloguer, i és el propietari qui s’ha d’encarregar de pagar a la institució que correspongui segons la comunitat autònoma. En canvi, el dipòsit es considera una garantia addicional que els propietaris poden sol·licitar. L’arrendador el reté i el torna al final del contracte d’arrendament, si l’inquilí ha complert totes les condicions acordades.

 

On es diposita la fiança de lloguer?

Cada comunitat autònoma compta amb un organisme oficial on s’ha de dipositar la fiança. En el cas de Catalunya, l‟encarregat de recaptar les fiances és l’entitat pública INCASÒL (Institut Català del Sòl). Des de l‘1 de febrer de 2023, per realitzar el tràmit del dipòsit i la devolució de la fiança s’haurà de disposar de la identificació digital (ldCAT Mòbil, Cl@veu PIN, Cl@veu Permanent).

Com ja hem comentat, és obligatorietat del propietari dipositar-la, en cas que aquest no ho fes, estaria incorrent diverses infraccions que podrien tenir les seves conseqüències:

Una multa econòmica compresa entre un 35% i fins a un 75% de la quantia de la fiança
Si us aboneu més tard dels dos mesos, el propietari rebrà un recàrrec d’un 25% sobre l’import de la fiança. A més, se li afegiran els interessos causats per la demora, la quantitat dels quals no podrà superar els 1500€.

 

Devolució de la fiança

En general, després de la finalització del contracte de lloguer i després d’inspeccionar el pis i comprovar que no hi hagi desperfectes o danys, impagaments en els subministraments o retards en el pagament del lloguer, caldrà tornar la quantia de la fiança.

Si disposeu d’un apartament de lloguer a Barcelona, INCASÒL disposa de 21 dies per reemborsar-vos el dipòsit. Com a propietari, s’estableix que has de tornar la fiança abans dels 30 dies després que l’inquilí torni la clau. Si no pot acudir als jutjats per demanar la devolució total de la fiança.

 

 

Puc no tornar la fiança?

Hi ha 3 casos en què el propietari pot retenir la fiança abans de tornar-la a l’inquilí:

  1. Deutes: Quan l’inquilí no compleix l’obligació de pagament de les quotes mensuals, com ara els subministraments (aigua, electricitat, gas) o incompleix els terminis acordats per pagar la renda.
  2. Desperfectes: Quan a l’habitatge hi ha desperfectes o danys als equipaments o electrodomèstics.
  3. Neteja: Quan el pis no es torna a les condicions de neteja estipulades. En aquest cas, es retindrà la quantitat requerida i tornar-ne el restant.

 

Despeses que no cobreix la fiança del lloguer

  • Obres de millores: Són aquelles reformes que no són necessàries per al dia a dia del llogater, però poden ajudar a la seva qualitat de vida. Per exemple, canvis de rajoles, instal·lació d’aire condicionat…
  • Obres de conservació: Són aquelles que són indispensables perquè l’inquilí visqui en condicions d’habitabilitat. Per exemple, si hi ha humitats i cal canviar canonada.
  • Petites reparacions: Són aquells desgasts naturals pel pas dels anys. Per exemple, tornar a pintar les parets perquè estan desgastades.

 

Si teniu qualsevol altre dubte sobre la fiança del lloguer, podeu consultar amb els nostres experts!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

¡LLÁMANOS!